Giải câu 5 trang 146 Vật lí 12 Bài 28: Tia X

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12 – Trang 146:

Chọn câu đúng

Tia X có bước sóng

A. Lớn hơn tia hồng ngoại.

B. Lớn hơn tia tử ngoại.

C. Nhỏ hơn tia tử ngoại.

D. Không thể đo được.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021