Giải vật lí 12: Bài tập 3 trang 208 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 208 - sgk vật lí 12

3, Phân loại các tương tác sau:

A, Lực ma sát

B, Lực liên

C, Trọng lực

D, Lực Loren

E, Lực hạt nhân

Bài làm:

a) Lực ma sát: tương tác điện từ

b) Lực liên kết hóa học: tương tác điện từ

c) Trọng lực: tương tác hấp dẫn

d) Lực Loren: tương tác điện trở

e) Lực hạt nhân: tương tác mạnh

f) Lực liên kết trong phân rã β: tương tác yếu

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021