Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12, trang 79

Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

Bài làm:

Định luật Ôm đối với mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp được đo bằng tích của tổng trở của mạch với cường độ hiệu dụng của dòng điện.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021