Vật lí 12 câu 11 trang 80: Chọn câu đúng:

  • 1 Đánh giá

Câu 11: SGK Vật lí 12, trang 80

Chọn câu đúng:

Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R = 40 ; $\frac{1}{\omega .C} = 20$ ; ω.L = 60 Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp $u = 240\sqrt{2}.\cos 100\pi t$ (V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là:

A. (A)

B. (A)

C. (A)

D. (A)

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích:

Dung kháng và cảm kháng của mạch là:

$\Omega $.

$\Omega $.

Tổng trở của mạch là: $\Omega $.

Cường độ dòng điện cực đại là: (A).

Độ lệch pha giữa u và i là: $\Rightarrow $ $\varphi = \frac{\pi }{4}$.

Biểu thức của dòng điện trong mạch là: (A).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021