Giải vật lí 12: Bài tập 9 trang 173 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 9: trang 173 – sgk vật lí 12

Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze gì?

A. Khí

B. Lỏng

C. Rắn

D. Bán dẫn.

Bài làm:

Chọn D.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021