Vẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí 12 – Trang 119:

Vẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.

Bài làm:

Các bạn tham khảo tại đây.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021