Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12, trang 66:

Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức nào?

A. .

B. .

C. .

D.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Bạn đọc tham khảo kiến thức trọng tâm tại đây.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021