Trên một đèn có ghi 100V – 100W. Mạch điện sử dụng có U = 110V

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK Vật lí 12, trang 66:

Trên một đèn có ghi 100V – 100W. Mạch điện sử dụng có U = 110V.

Để đảm bảo đèn sang bình thường, phải mắc thêm vào mạch điện một điện trở bằng bao nhiêu ?

Bài làm:

Dòng điện định mức của đèn: (A).

Để đèn hoạt động bình thường, thì dòng điện trong mạch phải có giá trị: (A).

Khi đó, điện trở của mạch là: $\Omega $.

Ta thấy: nên cần phải mắc nối tiếp đèn với một điện trở có $R_{đt} = R_{m} - R_{đ} = 110 - 100 = 10$ $\Omega $.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021