Giải vật lí 12: Bài tập 5 trang 180 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: trang 180 - sgk vật lí 12

Chọn câu đúng

Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng:

A. số proton

B. Số nơtron

C. Số nuclôn

D. Khối lượng nguyên tử.

Bài làm:

Chọn A.

Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng số proton và khác nhau về số notron.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021