Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào atôt.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK Vật lí 12 – Trang 146:

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào atôt.

Cho biết khối lượng và điện tích của êlectron:

me = 9,1.10-31 kg; -e = -1,6. 10-19 C.

Bài làm:

Áp dụng định luật biến thiên động năng, ta có: Wđ – 0 = Ađiện trường

Wđ = Ađiện trường = e.U = 1,6.10-19 . 10.103 = 1,6.10-15 (J)

Mà Wđ = .m.v2 $v = \sqrt{\frac{2W_{đ}}{m}} = \sqrt{\frac{2.1,6.10^{-15}}{9,1.10^{-31}}} = 5,93.10^{7}$

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021