Sóng mang là gì? Thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 119:

Sóng mang là gì? Thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần?

Bài làm:

Sóng dùng để tải thông tin là các sóng mang.

Biến điệu sóng mang chính là việc trộn lẫn sóng âm tần hoặc thị tần với sóng cao tần. Có nhiều cách để biến điệu như biến điệu biên độ, biến điệu tần số hay biến điệu pha của dao động cao tần.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021