Giải vật lí 12: Bài tập 5 trang 194 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: trang 194 - sgk vật lí 12

Hãy chọn câu đúng.

Trong quá trình phóng xạ, số lượng hạt nhân phân rã giảm đi với thời gian t theo quy luật

A. -αt + β ( α,β >0 )

B.

C.

D.

Bài làm:

Chọn D. Số hạt nhân giảm theo quy luật hàm số mũ:

N = N0e-λT

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021