Điện từ trường là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK Vật lí 12 – Trang 111:

Điện từ trường là gì?

Bài làm:

Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên liên quan mật thiết với nhau và là hai thành phần của một trường thống nhất gọi là điện từ trường.

Nó là một dạng vật chất đặc trưng cho tương tác giữa các hạt mang điện. Trường điện từ cũng do các hạt mang điện sinh ra, và là trường thống nhất của điện trường và từ trường.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021