Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50, được coi là nhỏ, các chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12 – Trang 125:

Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50, được coi là nhỏ, các chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Cho một chùm ánh sáng trắng hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính, dưới góc tới i nhỏ. Tính góc giữa tia tím và tia đỏ sau khi ló ra khỏi lăng kính.

Bài làm:

Do góc chiết quang A = 50 rất nhỏ, nên ta áp dụng công thức lăng kính sau:

D = (n - 1).A

Với nđ = 1,643 thì Dđ = 0,643.5 = 3,125o

Với nt = 1,685 thì Dt = 0,685.5 = 3,425o

Vậy, góc lệch giữa tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi lăng kính là là: ∆D = Dt – Dđ = 0,21o = 12,6’

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021