Câu 4 trang 17 SGK Vật lí 12 Hãy chọn câu đúng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí 12, trang 17:

Hãy chọn câu đúng.

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Các bạn xem lại công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ ( (rad)) trong mục II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021