Câu 6 bài 10 sgk

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK Vật lí 12, trang 55:

Chọn câu đúng.

Siêu âm là âm

A. có tần số lớn.

B. có cường độ lớn.

C. có tần số trên 20 000 Hz.

D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Bạn đọc tham khảo nội dung lí thuyết tại đây.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021