Giải câu 7 bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng sgk vật lí 12 trang 158

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 158 - sgk vật lí 12

Photon là gì?

Bài làm:

  • Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021