Giải vật lí 12: Bài tập 5 trang 173 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: trang 173 – sgk vật lí 12

Có những loại laze gì?

Bài làm:

Về mặt cấu tạo, người ta chia laze ra làm 3 loại: Laze rắn, laze khí và laze bán dẫn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021