Giải vật lí 12: Bài tập 7 trang 180 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 7: trang 180 - sgk vật lí 12

Số nơtron trong hạt nhân là bao nhiêu?

A. 13

B. 14

C. 27

D. 40

Bài làm:

Chọn B.

Có số khối A = 27, số proton Z = 13.

Số nơtron: N = A - Z = 27 - 13 = 14.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021