Giải vật lí 12: Bài tập 2 trang 180 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 180 - sgk vật lí 12

Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là các hạt nhân đồng khối, ví dụ:

;$_{18}^{36}\textrm{Ar}$.

So sánh:

1. Khối lượng.

2. Điện tích.

của hai hạt nhân đồng chất.

Bài làm:

1. Hai hạt nhân trên có cùng số khối ( A = 36 ) nên chúng có khối lượng gần bằng nhau.

2. có số proton là 13;$_{18}^{36}\textrm{Ar}$ có số proton là 18. Mà số điện tích chính bằng số proton nên điện tích của Ar > điện tích của S.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021