Câu 8 trang 80 sgk: Mạch điện xoay chiều gồm có

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK Vật lí 12, trang 80

Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 30 , $C = \frac{1}{5000\pi }$ (F), $L = \frac{0,2}{\pi }$ (H). Biết điện áp tức thời hai đầu mạch $u = 120\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Viết biểu thức của i.

Bài làm:

Dung kháng và cảm kháng của mạch là:

$\Omega $.

$\Omega $.

Tổng trở của mạch là: $\Omega $.

Cường độ dòng điện hiệu dụng: (A).

Độ lệch pha giữa u và i là: $\Rightarrow $ $\varphi = \frac{- \pi }{4}$.

Biểu thức của dòng điện trong mạch là: (A).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021