Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng $\lambda $ = 600 nm chiếu sáng hai khe hẹp F1, F2 song song với F và cách nhau 1,2 mm.

  • 1 Đánh giá

Câu 9: SGK Vật lí 12 – Trang 133:

Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng = 600 nm chiếu sáng hai khe hẹp F1, F2 song song với F và cách nhau 1,2 mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5 m.

a) Tính khoảng vân.

b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

Bài làm:

a = 1,2 mm; = 600 nm = 0,6 $\mu m$; D = 0,5 m.

a) Khoảng vân: mm.

b) Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 4 là: x = k.i = 4.0,25 = 1 mm.

  • 253 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021