Biến điệu sóng điện từ là:

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12 – Trang 119:

Biến điệu sóng điện từ là:

A. Biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ.

B. Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.

C. Làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.

D. Tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021