Một đèn có ghi 110 V 100 W mắc nối tiếp với điện trở R vào một mạch xoay chiều có

  • 1 Đánh giá

Câu 10: SGK Vật lí 12, trang 66

Một đèn có ghi 110 V - 100 W mắc nối tiếp với điện trở R vào một mạch xoay chiều có . Để đèn sáng bình thường, R phải có giá trị là bao nhiêu?

A. 1210 .

B. $\Omega $.

C. 121 .

D. 110 .

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích:

Điện trở của đèn là: $\Omega $.

Dòng điện định mức của đèn: (A).

Để đèn sáng bình thường, thì cường độ dòng điện trong mạch phải đúng bằng cường độ dòng điện định mức của đèn.

Điện trở của cả mạch là: $\Omega $.

Do mắc nối tiếp nên giá trị của điện trở là: $\Omega $

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021