Giải vật lí 12: bài tập 2 trang 169 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 169 – sgk vật lí 12

Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng.

Bài làm:

  • Nguyên tử chỉ tồn tại ở trong các trạng thái có năng lượng xác định gọi là các trạng thái dừng. Khi ở các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.
  • Trong các trạng thái dừng thì các êlectron chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021