Viết công thức tính động năng, thế năng, cơ năng của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK Vật lí 12, trang 17:

Viết công thức tính động năng, thế năng, cơ năng của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch bất kì.

Khi con lắc dao động thì động năng và thế năng của con lắc biến đổi như thế nào?

Bài làm:

Công thức tính động năng, thế năng, cơ năng của con lắc đơn:

  • Động năng:
  • Thế năng:
  • Cơ năng:

Khi con lắc dao động nhỏ và không có ma sát, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Nó chỉ biến đổi từ dạng thế năng sang động năng và ngược lại.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021