Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12 -Trang 8:

Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.

Bài làm:

Phương trình dao động điều hòa là x = Acos(ωt+ )

Giải thích các đại lượng trong phương trình

  • x là li độ của dao động
  • A là biên độ dao động
  • ω là tần số góc của đơn vị, có đơn vị là rad/s
  • (ωt+ ) là pha của dao động tại thời điểm t, có đơn vị là rad,
  • là pha ban đầu của dao động
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021