Giải vật lí 12: bài tập 5 trang 169 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: Trang 169 – sgk vật lí 12

Xét ba mức năng lượng EK, EL ,EM của nguyên tử hidro (H.33.2). Một photon có năng lượng bằng EM-Ek bay đến gặp nguyên tử này.

Nguyên tử sẽ hấp thụ photon và chuyển trạng thái như thế nào?

A. không hấp thụ.

B. Hấp thụ nhưng không chuyển trạng thái.

C. Hấp thụ rồi chuyển dần từ K lên L rồi lên M.

D. Hấp thụ rồi chuyển thẳng từ K lên M.

Bài làm:

Chọn D.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021