Dựa vào định luật Ôm, hãy so sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong:

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12, trang 74

Dựa vào định luật Ôm, hãy so sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong

a, .

b, .

Bài làm:

a, C và tỉ lệ nghịch với nhau, nếu C càng lớn thì càng nhỏ, lúc này sự cản trở dòng điện của tụ là nhỏ và ngược lại.

Tần số góc w càng lớn thì càng nhỏ.

b, L và tỉ lệ thuận với nhau, nếu L càng lớn thì càng lớn, lúc này sự cản trở dòng điện của cuộn là lớn và ngược lại.

Tần số góc w càng lớn thì càng lớn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021