Viết công thức tính chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK Vật lí 12 – Trang 107

Viết công thức tính chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động.

Bài làm:

Chu kì của mạch dao động: . (s)

Tần số của mạch dao động: (Hz).

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021