Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12 – Trang 8:

Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

Bài làm:

Mối liên hệ giữa tần số, chu kì, tần số góc trong dao động điều hòa:

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021