Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12 – Trang 9:

Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?

A. 12 cm.

B. - 12 cm.

C. 6 cm.

D. - 6 cm.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Biên độ dao động của vật là: A = (Chiều dài quỹ đạo) : 2 = 12 cm : 2 = 6 cm.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021