Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 94

Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha.

Bài làm:

Giống nhau: Đều là dòng điện xoay chiều.

Khác nhau:

  • Dòng xoay chiều một pha là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cos.
  • Dòng ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều cùng một pha có cùng tần số nhưng lệch nhau một góc từng đôi một.

Có thể nói rằng: Dòng một pha là một thành phần của dòng ba pha.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021