Giải vật lí 12: Bài tập 6 trang 180 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 6: trang 180 - sgk vật lí 12

Số nuclon trong là bao nhiêu?

A. 13

B. 14

C. 27

D. 40

Bài làm:

Chọn C.

Số nuclon chính bằng số khối A của nguyên tử.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021