Chứng minh rằng, sau thời gian t = xT thì số hạt nhân phóng xạ còn lại sgk vật lí 12 trang 191

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 191 - sgk vật lí 12

Chứng minh rằng, sau thời gian t = xT thì số hạt nhân phóng xạ còn lại là:

N =

Bài làm:

Ta có: λ=

⇒ -λt =( nhân hai vế với -t )

⇒ -λt.lne =( Do lne = 1 nên nhân vế trái với lne )

⇒lne-λt = ln2

Theo giả thiết: N = N0e-λT = N0.2

Sau thời gian t = xT, số hạt nhân phóng xạ còn lại là:

N = N0.2= N02= N0.2-x =

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021