Nêu đặc điểm của dao động cưỡng bức

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK Vật lí 12, trang 21:

Nêu đặc điểm của dao động cưỡng bức.

Bài làm:

Đặc điểm của dao động cưỡng bức:

  • Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
  • Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức và độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số dao động riêng của hệ.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021