Giải vật lí 12: Bài tập 1 trang 208 sgk

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: trang 208 - sgk vật lí 12

So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro và năng lượng liên kết của 1 proton trong hạt nhân

Bài làm:

Năng lượng liên kết của proton trong hạt nhânlớn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021