Giải vật lý 12 bài 27 trang 142: Tia tử ngoại

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12 – Trang 142:

Chọn câu đúng.

Tia tử ngoại

A. Không có tác dụng nhiệt.

B. Cũng có tác dụng nhiệt.

C. Không làm đen phim ảnh.

D. Làm đen phim ảnh nhưng không làm đen mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021