Giải câu 4 trang 74 sgk: Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí lớp 12, trang 74

Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần:

(V).

Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5 A.

a. Xác định L.

b. Viết biều thức của i.

Bài làm:

Tóm tắt:

(V).

I = 5 (A).

a. L = ?

b. i = ?

Bài giải

a, Từ biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm, ta có:

Điện áp cực đại:

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm: $U = \frac{U_{0}}{\sqrt{2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100$ (V).

Tn s góc: (rad/s).

Cm kháng là: ($\Omega $).

Độ t cm là: (H).

b, Dòng đin cc đại trong mch là: (A).

Do mch ch gm cun cm nên dòng đin trong mch tr pha hơn đin áp mt góc là

Biu thc ca dòng đin trong mch là: (A).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021