Giải vật lí 12 câu 5 trang 111: Hãy chọn câu đúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12 – Trang 111:

Hãy chọn câu đúng.

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ

A. Có điện trường

B. có từ trường.

C. Có điện từ trường.

D. Không có các trường nói trên.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021