Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kilogam. sgk vật lí 10 trang 179

  • 1 Đánh giá

Trang 179 - sgk vật lí 12

Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kilogam.

Bài làm:

Từ đơn vị MeV/c2 đổi ra đơn vị kilogam sẽ đổi thông qua đơn vị u.

Ta có: 1 MeV/c2 =

Mà 1u = 1,66055.10-27 kg.

Nên: 1 MeV/c2 == $\frac{1,66055.10^{-27}}{931,5}kg$=1,78.10-30kg

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021