Câu 7 bài 10 trang 55 sgk

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12, trang 55:

Chọn câu đúng.

Cường độ âm được đo bằng

A. oát trên mét vuông.

B. oát.

C. newton trên mét vuông.

D. newton trên mét.

Bài làm:

Chọn đáp án A.

Giải thích: Bạn đọc tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm tại đây.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021