Giải vật lí 12: bài tập 4 trang 162 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: trang 162 - sgk vật lí 12

Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu tương ứng ở phần dưới để thành một câu có nội dung đúng.

A. Pin hóa học.

B. Pin nhiệt điện.

C. Pin quang điện.

a) …….. Hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

b)……....Hoạt động dựa vào sự hình thành các hiệu điện thế điện hóa ở hai điện cực.

c)………Hoạt động dựa vào sự hình thành hiệu điện thế khi các electron tự do khuếch đại từ đầu nóng sang đầu lạnh của một dây kim loại.

Bài làm:

A-b B-cC-a

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021