Câu 3 trang 74 sgk: Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK Vt lí 12, trang 74

Đin áp gia hai đầu ca mt tđin: (V). Cường độ dòng đin trong mch I = 5 (A).

a. Xác định C.

b. Viết biu thc ca i.

Bài làm:

Tóm tt:

(V).

I = 5 (A).

a. C = ?

b. i = ?

Bài gii

a, T biu thc đin áp gia hai đầu tđin, ta có:

Đin áp cc đại:

Đin áp hiu dng gia hai đầu tđin: (V).

Tn s góc: (rad/s).

Dung kháng ca t là: ($\Omega $).

Đin dung ca t là: (F).

b, Dòng đin cc đại trong mch là: (A).

Do mch ch gm tđin nên dòng đin trong mch sm pha hơn đin áp mt góc là

Biu thc ca dòng đin trong mch là: (A).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021