Giải vật lí 12: Bài tập 3 trang 180 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 180 - sgk vật lí 12

Xác định khối lượng tính ra u của hạt nhân .

Bài làm:

Nguyên tử bao gồm hạt nhân và lớp e.

Nên khối lượng hạt nhân chính bằng khối lượng nguyên tử trừ đi khối lượng electron.

Trong nguyên tử có số Z = 6 mà số Z = E =6 nên khối lượng của electron bằng: me = 6.5,486.10-4 u.

Từ đó, khối lượng hạt nhân là:

12 - 6.5,486.10-4 = 11,99670 u

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021