Giải vật lí 12: Bài tập 3 trang 194 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 194 - sgk vật lí 12

Trong số các tia: α, β-, β+, γ, tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?

Bài làm:

Khả năng đâm xuyên của tia γ là mạnh nhất vì bước sóng ngắn nhất, năng lượng lớn nhất.

Khả năng đâm xuyên của tia α là yếu nhất vì bước sóng dài nhất, năng lượng nhỏ nhất.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021