Chứng minh rằng, khi hai cuộn cảm thuần L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương đương có cảm kháng cho bởi:

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vt lí 12, trang 74

Chứng minh rằng, khi hai cuộn cảm thuần L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương đương có cảm kháng cho bởi:

ZL = (L1 + L2).ω

Bài làm:

Khi mắc nối tiếp hai cuộn cảm thì: I1 = I2 = I và U = U1 + U2

$I.Z_{L} = I_{1}.Z_{L_{1}} + I_{2}.Z_{L_{2}}$.

. (Vì I1 = I2 = I).

$Z_{L} = \omega .L_{1} + \omega .L_{2}$.

$Z_{L} = \omega .(L_{1} + L_{2})$. (đpcm).

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021