Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12, trang 17:

Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ.

Bài làm:

Công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ là:

.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021