Thế nào là con lắc đơn? Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học. Chứng minh rằng dao động nhỏ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12, trang 17:

Thế nào là con lắc đơn? Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học. Chứng minh rằng dao động nhỏ ( (rad)), dao động của con lắc đơn là giao động điều hòa.

Bài làm:

Con lắc đơn là một hệ gồm một vật nhỏ khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, chiều dài l.

Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học và chứng minh dao động nhỏ ( (rad)), dao động của con lắc đơn là giao động điều hòa: bạn đọc tham khảo mục II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021