Giải câu 9 trang 74 sgk: Điện áp

  • 1 Đánh giá

Câu 9: SGK Vật lí 12, trang 74

Điện áp (V) đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2 A. Cảm kháng có giá trị là bao nhiêu ?
A. 100
.

B. 200 .

C. $\Omega $.

D. $\Omega $.

Bài làm:

Chọn đáp án A.

Giải thích: Điện áp hiệu dụng là: (V).

Cảm kháng của cuộn cảm là: .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021